พิธีตั้งศาลพระพรหม ศาลตายาย โครงการภูเก็ตวิลล่า ถลาง


15 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลาประมาณ 9.09 น. ทางโครงการ ภูเก็ตวิลล่า ถลาง
ได้ทำพิธีตั้งศาลพระพรหม ศาลตายาย ณ บริเวณสวนสาธารณะ เพื่อเป็นศิริมงคลและ
เป็นที่สักการะบูชาของผู้อาศัยใน โครงการ โดยมี ผู้บริหารของภูเก็ตวิลล่าและพนักงานเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

ตั้งศาลพระพรหม ศาลตายาย


ตั้งศาลพระพรหม ศาลตายาย


ตั้งศาลพระพรหม ศาลตายาย


ตั้งศาลพระพรหม ศาลตายาย